Now Bahar i Tierp anordnade påsk och invigningsfest

Så kallade ”ägg-tävling” är kanske något nytt i det svenska samhället och i Tierp men det är inte alls nytt i den afghanska kulturen. Denna tävling hölls på Högbergskolan.

Now Bahar i Tierp är en nystartad afghansk ideell förening i Tierp. Föreningen anordnade en fest den 11 april 2017. Målet med festen var dels att visa nyanlända afghaner om hur den näst största svenska högtiden, påsken firas och dels att presentera föreningens vision.

Förutom presentation av påsk och föreningens aktiviteter bjöds deltagarna på roliga scener. En så kallade ”ägg-tävling” anordnades. Tävlingen gick ut på att deltagarna i tävlingen slå var sitt ägg på den andras ägg och göra hål i ägget. Det ägget som klarade sig från 7 andra ägg vann ett pris. Syftet med ägg-tävligen var att både passa på att påminna festens gäster om påsken och att visa svenska gäster om hur man använder ägget vid afghanska högtider, speciellt vid Eid högtider.

Representanter från bland annat Tierps kommun, svenska kyrkan m.m. var närvarande och presenterade sin hjälp till Now Bahar i Tierp. Gäster bjöds också live-musik. Sista delen av festen blev det dans.

 

Ali