Tips och råd: Ny sajt för unga nyanlända och asylsökande

                   Källa: MUCF

MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor erbjuder en ny sajt som riktar sig mor unga nyanlända och asylsökande. Youmo.se finns på 5 olika språk – svenska, dari, arabiska, somaliska, tigrinja.

Youmo.se är en sajt med information om hälsa, jämställdhet, sex, relationer och rättigheter riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga.

MUCF ska med utgångspunkt från Youmo.se utbilda yrkesverksamma som möter unga nyanlända. Mer information om sajten finns på MUCF.

Source: Integration #Tierpskommun

Ali