Fanstatiska prova-på dagar i Lövstabruk-Integration #Tierpskommun

I slutet av april bjöd Lövstabruks föreningar in på prova-på dagar. Några SFI-elever passade på för att åka till det vackra gamla bruket och måla, smida och dreja.

Läsa mer om integrationtierpskommun.blogspot.se

Source: Integration #Tierpskommun

Ali