Firande av Eritreas nationaldag

Söndagen den 21 maj firades Eritreas nationaldag i Möbeln.

De lokala föreningarna Eritreanska förbundet och Eritreanska afarers kultur- och språkutvecklingsförening ordnade festligheterna som lockade ca 150 personer från olika länder. Det bjöds på mat, barnlekar, kaffeceremoni, uppvisning av olika danser från Eritrea och mycket glädje och skratt.

Source: Integration #Tierpskommun

Ali