Firande av Eritreas nationaldag

Söndagen den 21 maj firades Eritreas nationaldag i Möbeln. De lokala föreningarna Eritreanska förbundet och Eritreanska afarers kultur- och språkutvecklingsförening ordnade festligheterna som lockade ca 150 personer från olika länder. Det bjöds på mat, barnlekar, kaffeceremoni, uppvisning av olika danser från Eritrea och mycket glädje och skratt. Source: Integration #Tierpskommun

Om Mutcho

Muco (Mutcho) betyder ljus och är kirundiska, det språk som talas i Burundi. I vårt koncept betyder ljus framgång, utveckling och fred. I varje människa finns en potential som kan bidra till att skapa mer ljus. Tillsammans kan vi lysa upp himlen och göra skillnad! Vi är en ekonomisk sammanslutning som verkar